Aalborg Triathlon Klub - Ungdom

Stedet hvor der er fokus på sjov og samtidig
seriøs triathlon.

Vi er i Aalborg Triathlon Klub glade for at kunne byde velkommen til en børne- og ungdomsafdeling.

Målsætning

Gennem opstarten af denne afdeling er det vores mål at skabe et miljø hvor børn og unge i alderen 10 til 18 år kan stifte bekendtskab med den sport som vi her i klubben elsker. For os er det gode træningsmiljø det, hvor der er fokus på sjov og alsidig træning og hvor der er plads til den enkelte atlet, hvad enten målet er hyggetræning eller en fokuseret træning mod større præstationer. Vi har stor fokus på at skabe et socialt træningsmiljø, hvor klubben er rammen om den gode træning såvel som stedet hvor man har det sjovt med sine træningsvenner.

  • Svømning
  • Cykling
  • Løb
  • Skiftetræning
  • Alsidig træning
  • Gode klub kammerater

Fokus og træningstider

Vi udvikler de 3 dicipliner igennem en stuktureret og sjov træning.

Svømmetræning:
Alle elementer vil blive inddraget afhængig af hvornår vi er i sæsonen samt hvilken svømmemæssige udvikling den enkelte atlet har. Derfor er der både plads til begynder svømmeren samt den mere seriøse, der har de grundlæggende færdigheder på plads og svømmet i flere år. Eneste krav der er til nye svømmere er, at de kan færdes trygt i vand uden hjælpemidler og tør få hovedet under vand. Sæsonen starter op med fokus på basis-færdighederne, legeøvelser og teknik. Som sæsonen skrider frem vil der komme mere fokus på den aerobe træning og konditionen gennem øget længde på træningspassene.

Løbe- og cykeltræning:
Løbetræningen for ungdomsafdelingen i Aalborg Triathlon har som fokus at introducere børn og unge for en varieret løbetræning med fokus på triathlon, teknik, hurtighed og leg. Vores pointe i løbetræningen er at åbne op for en anderledes løbetræning end blot en løbetur på 5-10 km. Løbetræningen vil derfor være præget af små korte intervaller, lege hvor der fokuseres på hurtighed fremfor mængde og øvelser med fokus på at opnå en god løbestil, der i fremtiden kan være med til at hindre skader, men også skabe en bedre løbeøkonomi på længere distancer. Derudover har vi fokus på at kombinere løb og cykling, hvilket særligt bliver øvet i forårs og sommerperioden. Her vil børnene blive introduceret for skiftet mellem cykling og løb, således at børnene møder situationer der kan forekomme til stævner i træningen og dermed bliver fortrolige med løb og cykling som multisport.

Fokus i svømmetræningen

Vi vil igennem sæsonen have fokus på 4 temaer i svømmetræning:
1. Leg i vandet.
2. Teknik tilpasninger til crawl svømning.
3. Basis bevægelsesformer i vand (flyde, rotationer, kolbøtter, udspring, dykning, balance osv)
4. Konditionstræning.

Fokus i løb- og cykeltræning

Vi vil igennem sæsonen have fokus på 3 temaer i løb og cykeltræning:
1. Varieret træning.
2. Teknik, fart og leg.
3. Krydstræning.

Kontakt os

Du er meget velkommen til at kontakte os hvis der er spørgsmål vi ikke har svaret på. :)